Slutlig anmälan till Svensk Blåsmusikfestival 20-22 september 2024

Välkommen att göra er slutliga anmälan till Svensk Blåsmusikfestival i Linköping 2024!

En anmälan före sommaren underlättar vår planering, men sista dag är den 14 augusti. Det går att göra korrigeringar och kompletteringar av anmälan fram till den 14 augusti.

Information om festivalens olika aktiviteter publiceras löpande på hemsidan: www.svenskblasmusik.se