Festivalen 2019

Historiens (hittills) största Svensk Blåsmusikfestival – igen! 

12-15 september genomfördes åter Svensk Blåsmusikfestival i Linköping och festivalen 2019 blev större än någon gång tidigare. Trettionio ensembler, med mer än 1100 musikanter, genomförde under fyra dagar mer än sextio framträdanden inför en oräknelig publik. Fler Linköpingsbor och tillresta från när och fjärran var på fötterna och fyllde såväl konsertsalar som gator och torg, varhelst orkestrarna framträdde, och gjorde festivalen till en stor tilldragelse. Detta år öppnades för flera nya estrader. Storbanden och mässingssextetterna var nya inslag som fick egna estrader och fler kyrkor än tidigare var spelplatser.

Via länkarna nedan hittar du mer information om festivalen 2019

Deltagande orkestrar 2019

Festivalprogram (översikt) 2019

Festivalprogram 2019 som pdf

Konserter 2019

Blåsorkestertävlingar 2019

Resultat blåsorkestertävlingar 2019

Parader 2019

Workshops 2019

Tattoo 2019


Via länkarna nedan hittar du bilder från festivalen  2019 
(foto: Peter Höglund).

Kvällskonsert i Domkyrkan

Parader & Konserter

Linköping Tattoo