Sen kvällskonsert 2022

Ingesunds Blåsorkester

Dirigent Berit Palmquist

Program:
kommer att publiceras senare

Fri entré!


Musikhögskolan Ingesund är enda musikhögskolan i landet som har regelbunden blåsorkesterundervisning och har även startat ett nordiskt blåsmusikcentrum.

Ingesunds Blåsorkester  består av studenter både från Musiklärarprogrammet, Kandidat musiker, Musik 60 hp, Musiklinjen College vid Folkhögskolan Ingesund och sådana som läser fristående kurser.

Vid blåsorkestertävlingarna under Svensk Blåsmusikfestival i Linköping 2016 erövrade Ingesunds Blåsorkester, under ledning av Stina Widén, titeln Svenska Mästare.

Vid årets Blåsmusikfestival medverkar Ingesunds Blåsorkester med verkpresentationer vid det Nordiska tonsättarseminariet och ger på lördagen även en konsert på Hospitalstorget.


Orkestern leds av Berit Palmquist, lärare i trumpetmetodik och symfonisk blåsorkester vid Musikhögskolan Ingesund. Hon är utbildad brasspedagog och ensemblepedagog vid Stockholms Musikpedagogiska Institut och utbildad trumpetare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.