Om föreningen

Om Föreningen Svensk Blåsmusik

Föreningen Svensk Blåsmusik är en ideell samverkansförening mellan olika ideella organisationer inom svensk musik grundad 1997. Dessa föreningar har tillsammans 64.000 medlemmar. Föreningen har till ändamål att genom samverkan främja svensk blåsmusiks utveckling och stimulera till ett bredare nätverk inom blåsmusikens område genom att anordna verksamhet som stödjer föreningens syfte.

Föreningen vill med detta åstadkomma

  • aktiviteter som stärker blåsmusikens ställning bland barn/ungdomar och utövare i Sverige.
  • en årligen återkommande svensk blåsmusikfestival.
  • samarbete mellan unga amatörmusiker samt mellan amatörer och professionella musikutövare.
  • musikaliska och sociala upplevelser samt att få upp intresset för blåsmusiken hos en yngre målgrupp.

Föreningens medlemmar är:

  • MMS – Militärmusiksamfundet
  • PBB – Pingströrelsens brassband
  • RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
  • SMM – Svensk Musik med Mission (tidigare Svenska missionskyrkans musikkårer)
  • SOF – Sveriges Orkesterförbund
  • SvUB – Sveriges Unga Blåsare

Föreningens styrelse består av:

Perry Göransson, ordförande
Aston Andersson, sekreterare
Leif Wangin, kassör
Magnus Eriksson, ledamot
Anders Lundin, ledamot
Hans Nordmark, suppleant
Henrik Lundqvist, suppleant

Föreningens organisationsnummer: 802405-4200

Föreningens Plusgiro: 92810-1

Föreningens postadress:
Svensk Blåsmusik
Bagaregatan 17
585 71  LJUNGSBRO