Sen kvällskonsert

Ingesunds Blåsorkester

Dirigent Berit Palmquist
Konsertmästare Georgios Maronidis
Solist Ann Elkjär, flöjt

Program:
Flashing Winds – Jan Van der Roost
Valerius Variations – Philip Sparke
Oblivion – Astor Piazolla, Arr. Robert Longfield
Gallito – Pasodoble Torero – Santiago Lope Arr. Espen Andersen
Minnen från Holmen – Jerker Johansson
Vem kan segla förutan vind – Trad. Arr. Torstein Aagaard-Nilsen
H.M. Dronning Sonjas Honnørsmarsj – Svein H. Giske