Svensk Blåsmusikfestival 2019 – historiens största!

Nu har vi åter genomfört historiens största Svensk Blåsmusikfestival! 

Vi har genomfört en större Svensk Blåsmusikfestival än någon gång tidigare. Trettionio ensembler, med mer än 1100 musikanter, har under fyra dagar genomfört mer än sextio framträdanden inför en oräknelig publik. Fler Linköpingsbor än någonsin var på fötterna och fyllde såväl konsertsalar som gator och torg, varhelst orkestrarna framträdde, och gjorde festivalen till en stor tilldragelse. I år öppnade vi flera nya estrader. Storbanden och mässingssextetterna var nya inslag som fick egna estrader och fler kyrkor än tidigare var spelplatser.

Det är många som förtjänar ett stort och innerligt tack för att de medverkat till att göra årets festival till en stor och minnesvärd upplevelse:

De medverkande orkestrarna, som kom från när och fjärran, in och utland, för att konsertera, paradera och tävla.

Alla funktionärer som, från bittida till sent, var den infrastruktur som gjorde att alla detaljer tillsammans blev till en helgjuten festival.

Festivalsamordnaren Lennart Johansson, tävlingsledaren Lena Strömbäck, work-shop-planeraren Fredrik Åkesson, konsert- och paradplanerarna Iréne Segerberg och Annmari Wangin och Tattoo-generalen Leif Wangin.

Arbetsgruppen som under ett helt år regelbundet träffats för att utforma festivalen.

Sist men inte minst våra samarbetsparter: Östgötamusiken, Försvarsmusiken, Linköpings kommun, Region Östergötland, Visit Linköping & Co.

Det är min förhoppning att vi alla tillsammans ska kunna genomföra en ny festival redan den 17-20 september 2020.

Perry Göransson
Ordförande Svensk Blåsmusik


Via länken nedan hittar du hela årets festivalprogram i pdf-format:

Hela festivalprogrammet 2019 i pdf-format


Via länkarna nedan hittar du bilder från årets festival (foto: Peter Höglund).

Kvällskonsert i Domkyrkan

Parader & Konserter

Linköping Tattoo 


Resultat från Svenska Mästerskap för blåsorkestrar 2019 hittar du här.