Komplettering av definitiv anmälan 2019

Formulär för komplettering av definitiv anmälan

Här hittar du ett nytt dokument för komplettering av orkesterns definitiva anmälan till festivalen.
I denna komplettering kan endast tilläggsbeställningar göras av:

  • antal deltagare/medföljande
  • antal boende på skola
  • antal måltider
  • antal konsertbiljetter
  • antal till deltagarfesten
  • antal workshopdeltagare

Sista datum för att göra kompletteringar är den 31 augusti 2019.

Formuläret för komplettering av definitiv anmälan hittar du här