Information till deltagande orkestrar 2020

Här publicerar vi information som enbart riktar sig till deltagande orkestrar.

Sidan uppdateras fortlöpande, kontrollera därför regelbundet om något har ändrats!
Orkestrar som har anmält sig till festivalen kommer att få ett mejl när viktiga uppdateringar har skett av sidan.

Intresseanmälan
Från och med 16 november 2019 tar vi emot intresseanmälan från orkestrar som planerar att delta i festivalen för att underlätta planeringen.

Intresseanmälan kommer i början av maj att kompletteras med definitiv deltagaranmälan. Sista datum för att lämna en definitiv deltagaranmälan har senarelagts till den 15 juni på grund av covid-19 pandemin, men vi kommer att vara flexibla med både efteranmälningar och avbokningar.

Boendealternativ
Svensk Blåsmusikfestival kommer att förhandla fram rabatter hos ett antal hotell i Linköping under festivaldagarna. Varje orkester ansvarar själv för att boka sitt boende. Boende i skolsalar bokas i samband med orkesterns definitiva anmälan.
En sammanställning av alla tillgängliga skolor, vandrarhem och hotell i Linköping under festivaldagarna kommer senare att publiceras här.

Ekonomi
Ta reda på om din kommun eller region kan ge bidrag till orkesterns medverkan vid Svensk Blåsmusikfestival.
Orkestrar som är medlemmar i någon riksorganisation kan också vända sig till denna, centralt eller regionalt, för att ta reda på om de har möjlighet att få bidrag till orkesterns medverkan vid Svensk Blåsmusikfestival.

Deltagaravgift
En deltagaravgift kommer att tas ut för varje deltagande musikant. Deltagaravgiften 2020 är SEK 80:-/deltagare. För deltagare som genom festivalen rapporteras till och godkänns av Kulturens Bildningsverksamhet reduceras deltagaravgiften till enbart 30:-/deltagare. I samband med den definitiva anmälan kommer vi att ge instruktioner för denna rapportering.

Kontakt
Du kan kontakta festivalen på följande sätt:

  1. mobil 070-6651305 (Lennart Johansson)
  2. genom kontaktformuläret nedan: