INFORMATION TILL DELTAGANDE ORKESTRAR 2019

Här publicerar vi information som enbart riktar sig till deltagande orkestrar.
Sidan uppdateras fortlöpande, kontrollera därför regelbundet om något har ändrats!
Orkestrar som har anmält sig till festivalen kommer att få ett mejl när viktiga uppdateringar har skett av sidan.

Intresseanmälan
Fram till 30 april tog vi emot preliminär intresseanmälan från orkestrar som planerade att delta i festivalen. Detta har underlättat planeringen av festivalen, eftersom vi redan då visste vad mer än 20 orkestrar vill göra under festivalen. Intresseanmälan ersattes senare av definitiv anmälan (se nedan).

Definitiv anmälan
Alla orkestrar som ville delta i festivalen behövde sedan fylla i ett formulär för definitiv anmälan. Den definitiva anmälan kunde kompletteras/ ändras fram till den 15 juni. Uppgifterna den 15 juni är bindande och utgör underlag för fakturering av deltagaravgifter, konsertbiljetter, måltider och boende på skola.
Efter den 15 juni går det att göra en efteranmälan, men då kan vi inte längre garantera orkestrar att få medverka vid festivalen på det sätt de önskar.

Komplettering av definitiv anmälan
Orkesterns definitiva anmälan kan kompletteras till och med den 31 augusti 2019. I denna komplettering kan endast tilläggsbeställningar göras. Information om den kompletterande anmälan hittar du här.

Boendealternativ
Svensk Blåsmusikfestival har förhandlat fram rabatter hos ett antal hotell i Linköping under festivaldagarna. Varje orkester ansvarar själv för att boka sitt boende. Boende i skolsalar bokas i samband med orkesterns definitiva anmälan.
En sammanställning av alla tillgängliga skolor, vandrarhem och hotell i Linköping under festivaldagarna hittar du via länken: Boendealternativ 2019

Ekonomi
Ta reda på om din kommun eller region kan ge bidrag till orkesterns medverkan vid Svensk Blåsmusikfestival.
Orkestrar som är medlemmar i någon riksorganisation kan också vända sig till denna, centralt eller regionalt, för att ta reda på om de har möjlighet att få bidrag till orkesterns medverkan vid Svensk Blåsmusikfestival. 

Deltagaravgift
En deltagaravgift på 80:- kommer att tas ut för varje deltagande musikant.
För de orkestrar som lämnar en komplett deltagarförteckning till Kulturens Bildningsverksamhet reduceras avgiften till enbart 30:-/deltagare . För de orkestrar som lämnar en komplett deltagarförteckning till Kulturens Bildningsverksamhet ingår olycksfallsförsäkring via Kulturens Bildningsverksamhet/AIG. Missa inte möjligheten för ledare att söka Kulturens ledarutbildning och kompetenscheck; läs mer på  www.kulturens.se/ledare .

Konsertbiljetter
Till konserterna i Crusellhallen med Östgöta Blåsarsymfoniker och Marinens Musikkår och till Tattoot i Saab Arena måste platser bokas i samband med orkesterns definitiva anmälan. Biljetter till dessa konserter kostar för medverkande i festivalen 25:- (ordinarie pris 295:-). Konsertbiljetterna hämtas vid festivalkansliet när orkestern anländer till Linköping.
För anhöriga finns det möjlighet att köpa rabatterade biljetter. Information om detta kommer att skickas till deltagande orkestrar.
För övrig publik hänvisas till biljettbokning genom Ticketmaster och Linköping Konsert & Kongress.

Lunch lördag och söndag
Deltagande orkestrar har möjlighet att förbeställa lunch à 100:- lördag och söndag i samband med orkesterns definitiva anmälan. Lunchbiljetterna hämtas vid festivalkansliet när orkestern anländer till Linköping.

Deltagarfest lördag kväll i Konsert & Kongress
Deltagande orkestrar inbjuds till en deltagarfest med middag och underhållning av medverkande musikanter. Festdeltagande kostar 180:-/person och förbeställs i samband med orkesterns definitiva anmälan. Festbiljetterna hämtas vid festivalkansliet när orkestern anländer till Linköping.

Deltagande i blåsorkestertävlingarna
För orkestrar anslutna till SOF, RUM, SvUB, SMM och PBB är det kostnadsfritt att delta i tävlingarna.
För övriga orkestrar har det tidigare funnits en tävlingsavgift, men för 2019 är det kostnadsfritt även för övriga orkestrar att delta i tävlingarna.
Orkestrar som deltar i tävlingarna ska skicka in partitur till sina egenvalda tävlingsstycken.  Anvisningar om hur det ska ske har skickats ut till berörda orkestrar.

Rapportering
Till STIM:   festivalen lämnar rapport för konserterna i Crusellhallen och för Tattoot. Alla övriga framträdanden ska rapporteras av respektive deltagande orkester.
Till Kulturens:  efter genomförd festival ska varje orkester rapportera vilka aktiviteter respektive medlem har deltagit i.

Informationsmaterial
Vi har tagit fram ett antal varianter av affischer, annonser och temabild för årets blåsmusikfestival.
Det är tillåtet att ladda ner dessa filer och fritt använda dem i trycksaker, digitala media eller att skriva ut dem för att sprida information om Svensk Blåsmusikfestival i Linköping 2019.
Annonser och temabilder för nedladdning hittar du här.

Kontakt
Du kan kontakta festivalen på följande sätt:

  1. mobil 070-6651305 (Lennart Johansson)
  2. genom kontaktformuläret nedan: