Definitiv anmälan 2019

Formulär för definitiv anmälan

Sista datum för orkestrar att göra sin definitiva och bindande anmälan var den 15 juni. Länken till sidan för definitiv anmälan är nu stängd.
Det finns en viss möjlighet att göra en efteranmälan, kontakta i så fall festivalledningen på

Orkestrar som har gjort en definitiv anmälan kan fram till den 31 augusti 2019 göra komplettering av sin definitiva anmälan.
Formuläret för komplettering av definitiv anmälan hittar du här  (publiceras senare)