Definitiv anmälan 2019

Formulär för definitiv anmälan

Detta är ett nytt dokument med en definitiv anmälan till festivalen som måste besvaras av alla deltagande orkestrar, även de som redan gjort en preliminär intresseanmälan.
Det går att korrigera och komplettera detta dokument fram till den 19 juni, därefter låser vi anmälningarna och börjar den 20 juni att planera konserter och parader.
De uppgifter vi har den 19 juni är bindande och ligger till grund för fakturering. Efter den 19 juni kan endast tilläggsbeställningar göras. Fakturering av deltagaravgifter, konsertbiljetter, måltider och boende i skola kommer i år att ske i förskott.

Formuläret för definitiv anmälan hittar du här 

Kom ihåg att också fylla nedanstående formulär med deltagarnas namn, adress och personnummer och skicka det till Kulturens så snart som möjligt!
Anmälan av individuella deltagare

Svensk Blåsmusikfestival är beroende av statsbidrag som fördelas genom Kulturens Bildningsverksamhet. Det är därför angeläget att varje orkester redovisar sina deltagare på denna blankett, inklusive fullständigt personnummer. Varje individ kommer genom Svensk Blåsmusikfestival att redovisas som deltagare i folkbildning via Kulturens Bildningsverksamhet.

Blanketten för ”Anmälan av individuella deltagare”, hittar du  här  Ladda ner excelfilen till din egen dator, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten till Kulturens så snart som möjligt.