Definitiv anmälan 2019

Formulär för definitiv anmälan

Detta är ett nytt dokument med en definitiv anmälan till festivalen som måste besvaras av alla deltagande orkestrar, även de som redan gjort en preliminär intresseanmälan.
Det går att korrigera och komplettera detta dokument fram till den 15 juni. De uppgifter vi har den 15 juni är bindande och ligger till grund för fakturering. Efter den 15 juni kan endast tilläggsbeställningar göras. Fakturering av deltagaravgifter, konsertbiljetter, måltider och boende i skola kommer i år att ske i förskott.

Formuläret för definitiv anmälan hittar du här 

Kom ihåg att också fylla nedanstående formulär med deltagarnas namn, adress och personnummer och skicka det till Kulturens senast den 15 juni!
Anmälan av individuella deltagare

Svensk Blåsmusikfestival är beroende av statsbidrag som fördelas genom Kulturens Bildningsverksamhet. Det är därför angeläget att varje orkester redovisar sina deltagare på denna blankett, inklusive fullständigt personnummer. Varje individ kommer genom Svensk Blåsmusikfestival att redovisas som deltagare i folkbildning via Kulturens Bildningsverksamhet.

Blanketten för ”Anmälan av individuella deltagare”, hittar du  här  Ladda ner excelfilen till din egen dator, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten till Kulturens senast den 15 juni.