DELTAGANDE ORKESTRAR 2019

Deltagande orkestrar 

Listan över deltagande orkestrar kommer att fyllas på allt eftersom de anmäler sitt intresse. Hittills har vi nåtts av information om att följande orkestrar planerar att  delta:

Alla Breve, Linköping
AM Blås, Linköping
Arvika Stadsmusikkår
Bomans Pojkar, Linköping
Boxholms Ungdomsorkester
Hemvärnets Musikkår Göteborg
Hemvärnets Musikkår Östergötland
Kronprinsens Husarregementes Musikkår, Malmö
Linköpings Skolmusikkår
Livgardets Fältpiparkår
Marinens Musikkår, Karlskrona
Mjölby Stadsmusikkår
Mjölby Ungdomsmusikkår
Njudungsorkestern, Vetlanda
Nord-Odal Hornmusikk, Norge
Saab Musikkår, Linköping
Tranås Ungdomsblås
Uppsala Blåsarsymfoniker
Varbergs Kustband
Volvo i Eskilstuna Musikkår
Vulcans Musikkår, Tidaholm
Östgöta Blåsarsymfoniker, Linköping