DELTAGANDE ORKESTRAR 2019

Deltagande orkestrar 

Listan över deltagande orkestrar kommer att fyllas på allt eftersom de anmäler sitt intresse. För närvarande har vi information om att följande orkestrar avser delta:

AM Blås, Linköping
Marinens Musikkår, Karlskrona
Mjölby Stadsmusikkår, Mjölby
Uppsala Blåsarsymfoniker, Uppsala
Vulcans Musikkår, Tidaholm
Östgöta Blåsarsymfoniker, Linköping