PARAD TILL SAAB ARENA

Söndag 16 september kl 13.30

Från Linköpings ’Innersta’ till Saab Arena

Nytt för i år!

Några av Blåsmusikfestivalens orkestrar kommer att leda tattoopubliken i en parad från Linköpings Innersta till Saab Arena.

Följ med i paradtåget och få motion till stärkande musik!
Start från Konsert & Kongress kl 13.30 via Storgatan till
Stångebro och gång- och cykelvägen till Saab Arena.