Workshops

Söndagen 16 september

Under söndag förmiddag planeras olika workshops i Linköping Konsert & Kongress för musikanter som deltar i festivalen.

Dessa workshops är inte öppna för allmänheten.