Workshops

Söndagen 16 september kl 10.00-13.30

Linköpings Kulturskolas och Östgötamusikens lokaler, Linköping Konsert & Kongress

Under söndag förmiddag planeras olika workshops i Linköping Konsert & Kongress för musikanter som deltar i festivalen.

Dessa workshops är inte öppna för allmänheten.