Deltagaranmälan

Alla orkestrar som vill delta i festivalen behöver senast den 15 juni fylla i formuläret för deltagaranmälan här nedan – efter det datumet kan vi inte garantera att orkestern får möjlighet att medverka.
Observera att formuläret för definitiv deltagaranmälan innehåller fler uppgifter och valmöjligheter än den tidigare preliminära intresseanmälan! Det nya formuläret måste därför fyllas i även av de orkestrar som tidigare har gjort en preliminär intresseanmälan!
Kompletteringar av inlämnade uppgifter går att göra fram till den 1 september.