Farbror Mellins Torg

Farbror Mellins Torg lördag den 17 september
kl 10:00 Finspångs Skolmusikkår
kl 10:45 Växjö kulturskolas blåsorkester
kl 11:30 Mjölby Ungdomsmusikkår
kl 12:15 AM-Blås
kl 13:15 Ungdomsblåset Tranås