Föreningen Svensk Blåsmusik – information & historia

Logga Svensk Blåsmusik

 

 

 

Om Föreningen Svensk Blåsmusik

Föreningen Svensk Blåsmusik är en ideell samverkansförening mellan olika ideella organisationer inom svensk musik grundad 1997. Dessa föreningar har tillsammans 64.000 medlemmar. Föreningen har till ändamål att genom samverkan främja svensk blåsmusiks utveckling och stimulera till ett bredare nätverk inom blåsmusikens område genom att anordna verksamhet som stödjer föreningens syfte.

Föreningen vill med detta åstadkomma

  • aktiviteter som stärker blåsmusikens ställning bland barn/ungdomar och utövare i Sverige.
  • en årligen återkommande svensk blåsmusikfestival.
  • samarbete mellan unga amatörmusiker samt mellan amatörer och professionella musikutövare.
  • musikaliska och sociala upplevelser samt att få upp intresset för blåsmusiken hos en yngre målgrupp.

Föreningens medlemmar är:

  • PBB – Pingströrelsens brassband
  • RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
  • SMM – Svensk Musik med Mission (tidigare Svenska missionskyrkans musikkårer)
  • SOF – Sveriges Orkesterförbund
  • SVUB – Sveriges Unga Blåsare

Föreningens styrelse består av:

Perry Göransson, ordförande
Arne Sjöberg
Morgan Sköld
Leif Wangin
Fredrik Åkesson
Stig Holmgren, suppleant
Anna Johansen, suppleant

Föreningens organisationsnummer: 802405-4200

Föreningens Plusgiro: 92810-1

Föreningens postadress:
Svensk Blåsmusik
Box 1022
580 10 Linköping